Duurzaam

Duurzaam wordt de laatste jaren te pas en te onpas voor van alles gebruikt. Het is een modewoord geworden en wordt gebruikt om producten beter te verkopen.

Het is daarom goed eens na te gaan wat het woord duurzaam nu precies betekent. In het rapport “Our Common Future” van de Verenigde Naties is de definitie: Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen”.

Dit betekent dus dat iets pas duurzaam genoemd kan worden wanneer het geproduceerd of verkregen is op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast, want alleen zo kan er rekening gehouden worden met de generaties na ons.

Wat kan je er als consument nu zelf aan doen? Als eenling kan je natuurlijk niet veel beginnen. Maar als al die eenlingen allemaal iets meer hun levensstijl aanpassen is er al een enorme winst te behalen. In het dagelijks leven zijn er heel wat keuzes te maken waardoor je duurzamer bezig bent.