Textiel

textiel

Er wordt per jaar in Nederland ongeveer 70 miljoen kilo textiel voor hergebruik ingezameld. Dat lijkt heel veel maar is eigenlijk heel weinig wanneer je bedenkt dat ieder jaar 124 miljoen kilo per jaar bij het restafval verdwijnt. Er wordt du nog heel veel textiel achteloos weg gegooid. Dat is heel jammer omdat de fabricage van textiel veel grondstoffen en energie vraagt.

Het ingezamelde textiel wordt voor 95% hergebruikt of gerecycled Het grootste deel wordt als kleding hergebruikt. Het wordt verkocht in het buitenland of via kringloopwinkels. Een ander deel wordt als grondstof gebruikt bij de fabricage van nieuwe textiel producten, zoals garens voor tapijt, isolatiemateriaal, poetsdoeken en dergelijke.