Behoud van biodiversiteit is het behoud van de natuur

Opeens is het lente, een nieuw seizoen. Groene blaadjes aan de bomen, het zingen van vogeltjes en opeens willen we naar buiten. We beseffen dat we van de natuur houden. Maar zijn we wel zo lief voor de natuur?

Wat is de natuur ? Dat zijn alle dier- en plantensoorten bij elkaar. Totaal zijn er op aarde wel miljoenen soorten. Een deel van deze dieren en planten zijn extra belangrijk voor ons omdat ze ons eten vormen. Het is dus belangrijk dat we goed voor die natuur zorgen. Maar niet alleen voor de dieren en planten die we eten maar voor alle soorten. Want alle soorten bij elkaar vormen een complex samenspel. Dit samenspel wordt ook wel ecosyteem genoemd. In een ecosyteem is er een evenwicht tussen de soorten. Verdwijnen er soorten dan wordt het evenwicht erg wankel en dat heeft ook invloed op het welzijn van ons mensen.

Er zijn op aarde 8 miljoen planten- en diersoorten en dit wordt ook wel biodiversiteit genoemd. Van alle soorten is zeker 20% kwetsbaar, bedreigd of inmiddels al uitgestorven. Dit komt vooral door handelen van de mens, onder meer door het kappen van bossen, overbevissing, jacht, pesticide gebruik of andere vervuiling en door klimaatverandering.

Het is nog nooit eerder in de geschiedenis van de aarde voorgekomen dat er in zo korte tijd zoveel soorten zijn uitgestorven. De laatste 50 jaar is het aantal landdieren met bijna 40%, het aantal zeedieren met 36% en de zoetwaterdieren met wel 80% afgenomen. Met de insecten gaat het nog veel slechter, de afgelopen 30 jaar zijn 75% van deze diertjes verdwenen. Dat zijn toch getallen om even stil bij te staan.

Is het erg dat er dieren of planten verdwijnen?

Ja, dat is zeker een groot probleem. De hele natuur is een goed werkende machine. Het vormt met elkaar een ecosyteem. Valt er een onderdeel uit een ecosyteem dan kan de de boel vast lopen. Een voorbeeld: wanneer er minder vogels zijn kunnen er insectenplagen ontstaan. Door teveel insecten kunnen dan weer landbouwoogsten mislukken en daardoor zal voedselschaarste ontstaan. Ieder soort in een ecosysteem is nuttig zelfs de meest irritante insecten.

Waarom is het belangrijk dat alle soorten blijven bestaan?

Soorten die misschien op dit moment onbelangrijk lijken kunnen in de toekomst juist nuttig zijn. Door klimaatveranderingen kunnen nuttige soorten verdwijnen. Dan blijkt het nut van die eerst onbelangrijke soorten, het is goed mogelijk dat zij wel onder de nieuwe omstandigheden gedijen. Daarom is het belangrijk dat alle soorten behouden blijven als een verzekering voor de toekomst.

Wat kun jij doen om de natuur te helpen?

Zoals al eerder vermeld wordt de afname van biodiversiteit vaak veroorzaakt door het handelen van de mens: het kappen van bossen, overbevissing, jacht, pesticide gebruik of andere vervuiling en door klimaatverandering. Je kunt nu denken: ik kap nooit een bos en ik jaag ook niet. Misschien gebruik je zelf nooit een kettingzaag maar voor jou wordt er veel gekapt. Oerwoud verdwijnt en wordt landbouwgrond. Als consument zie je het kappen niet dat maakt het moeilijk om juist te handelen. Minder vlees eten helpt omdat er minder landbouwgrond nodig is.

Wat ook helpt is om verantwoord gevangen vis te kopen. Let dan op het keurmerk MSC, dit garandeert duurzaam gevangen vis. Daarnaast zal het pesticide gebruik enorm afnemen wanneer we als consumenten zoveel mogelijk kiezen voor biologische producten.

Ook kunnen we maatregelen nemen om de CO2 uitstoot te beperken. Wat vaker de fiets nemen, korter douchen, minder vaak de open haard aan, woonruimte isoleren, het zijn allemaal kleine stapjes in de goede richting.

 

 

Geef een reactie