Afval

Bewust omgaan met afval

Veel afval kan worden gerecycled tot de oorspronkelijke grondstoffen en deze kunnen dan opnieuw worden gebruikt.
Voor de meeste soorten afval is sortering vooraf nodig, zoals voor glas, papier, textiel en plastic. Deze soorten afval moet door de gebruiker apart worden verzameld. Metalen kunnen uit het restafval verzameld worden. Afval dat uit gecombineerde materialen bestaat verdwijnt helaas bij het restafval.